Välkommen till

INRI Church

Jesus lever idag! Han för människor från mörker till ljus, från död till liv.
Han har en plan och ett syfte för ditt liv!
Är du redo för att låta ditt liv förvandlas?

KALENDER

23 Januari

SUNDAY SERVICE

Tid: 18.00
Upplandsgatan 12
LÄNK

28 Januari

SINGLE EVENING

Anmäl dig på kontakt@inrichurch.org begränsat med platser.
.Tid: 18.00
Upplandsgatan 12

30 Januari

MIGHTY SUNDAY

Tid: 18.00
Upplandsgatan 12
LÄNK

6 Februari

SUNDAY SERVICE

Tid: 18.00
Upplandsgatan 12
LÄNK

13 Februari

SUNDAY SERVICE

Tid: 18.00
Upplandsgatan 12
LÄNK

20 Februari

SUNDAY SERVICE

Tid: 18.00
Upplandsgatan 12
LÄNK

KOMMANDE

KONFERENS

Mer info kommer snart

KAMPANJ


Tanzania
Oktober-November

mission

Bota de sjuka i den staden och säg till folket: Guds rike är nu hos er. Lukasevangeliet 10:9

Vi utför missionskampanjer runt om i världen, främst på platser där det finns onådda folkgrupper. Missionsarbetet utförs främst i Afrika och Asien. 

Utöver detta stöder INRI Church församlingar i behov och evangelister på missionsfältet. Till exempel stöder vi barnhem, katastrofområden och skickar missionärer. INRI Church syftar till att utöka detta arbete och behöver stöd på många olika sätt.

Stå med oss

Din gåva hjälper oss att nå ut med evangeliet.
Våra största utgifter går till missionsarbete främst i utsatta länder.

När du ger en gåva, stöder du oss i vårt arbete med att nå ut med evangeliet om Jesus Kristus till människor över hela jorden. Du hjälper även vårt arbete med det barnhem för föräldrar-lösa barn i Burma, som vi stöder ekonomiskt. Varje gåva som sås in går oavkortat till de olika arbetsområden, som församlingen står i.

Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med olust eller tvång, för Gud älskar en glad givare.
Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd, så att ni alltid
och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk

2 Korinthierbrevet 9:7

bli partner

Vill du bli en partner?

Vänligen kontakta oss!

ge en gåva

SWISH: 123 033 7139

BG: 791-8212

HÖR AV DIG

För att komma i kontakt med oss av vilken anledning som helst 
kan du använda vår kontaktformulär eller skicka mejl.

kontakt@inrichurch.org
Upplandsgatan 12
111 61 Stockholm